<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kosong

21.4.12 by MORIBAYU

 Aku tak pernah fahami apa itu erti 'Kekosongan'.
Sehinggalah aku dipenuhi dengan 'Kehilangan'.

Sarang

by MORIBAYU

Setiap kali balik daripada kerja.Aku pasti tak sabar-sabar untuk tergolek di depan tv.
Ini adalah sarang paling terbaik,untuk aku merehatkan minda dan menghiburkan hati.
Dengan awan pekat membiru di luar tingkap.Bertemankan secangkir suam tea hijau.
Aku biarkan saja cahaya panas jatuh.Mengusap erat aku yg terlena memeluk mimpi.
Syukurlah,kerna aku masih diberi nafas.Untuk menikmati setiap saat kegembiraan.

Seharian Di Jalanan

19.4.12 by MORIBAYU

Aku telah benar-benar jatuh cinta kepada Kota ini.
Kerna ianya macam sebuah kotak terisi sejuta hadiah.
Aku berjalan ke setiap lorong.Mengarah ke setiap jalan.
Namun kudrat kecil aku.Tak mampu menakluki semuanya.

Selat

18.4.12 by MORIBAYU

MoRiBaYu

17.4.12 by MORIBAYU

Selama seminggu jadual hidup aku,dihimpit padat dengan kerja dan tugas.
Hujung minggu aku tetap  berkerja seharian.Dari Shah alam menuju Seremban.
Berulang pergi dan balik.Aduh~Sampai rumah hari siang sudah lama dipeluk malam.
Minda dan badan aku benar-benar diulit penat.Tiada masa utk semua teman-teman.
Telefon berbunyi melaung,aku tak hiraukan.Lantaklah,siapa yg malang di hujung talian.
Aku cuma mahu berkepompong di bawah selimut.Melayan lagu dan terlena sebentar.

5 minit

16.4.12 by MORIBAYU

Aku cuma leka mengambil gambar daripada dalam kereta.
Maaf,aku tak punya cukup masa untuk singgah sebentar.
Sedang sesat punca di dalam mencari lokasi Masjid Selat.
Yay~Jalan raya di melaka amat berselirat untuk aku  fahami.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.