<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kosong

 Aku tak pernah fahami apa itu erti 'Kekosongan'.
Sehinggalah aku dipenuhi dengan 'Kehilangan'.

“Kosong”

 1. Blogger Ell Zulkarnain Says:

  Padu..terlalu..dan tersangat, setuju..:)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  ell~terima kasih :-) kerna sudi mendengar apa yg dijeritkan.

 3. Blogger alhariesz Says:

  terasa 'kosong'nya

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  en alhariez~

  kosong mudah dirasai.
  sebab ianya mudah terisi.

 5. Blogger ceksumolek's Says:

  Nampak seram,,, kat mana ambil gmbr ni?

 6. Blogger madara Says:

  betul.
  makna kosong itu jelasnya adalah dari kehilangan.
  apa saja kehilangan.
  mice pic, saya suka tengok gambar2 dalam blog ni. simple je.

 7. Blogger Aj Abdullah Says:

  Aku x suka mode kosong. Ia macam berada dalam dunia yang saturation yang rendah sambil latar muzik clair de lune..

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  Aisumi~di sebuah bilik kelas yang sudah bertahun ditutup.Mmg seram juga,masa mula-mula masuk merakam.Sebab ada 2-3 bilik yang gelap tanpa cahaya.

  Syukur..tiada benda pelik-pelik yang dirakam.

  :-)

 9. Blogger MORIBAYU Says:

  im the hidden~salam kenal ya.


  terima kasih,kerna sudi untuk suka.
  Me cuma merakam apa yg me nampak,jumpa dan rasa.itu sahaja.

  :-)