<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bunyi

12.11.10 by MORIBAYU

Apakah 'Bunyi'~ yang paling merdu di Dunia ???.

Serabut

by MORIBAYU


Ya..aku selalu mendapat tawaran kerja,untuk mengambil gambar.Jika difikir-fikirkan semula,bayaran yang bakal diterima itu memanglah amat lumayan.Namun,aku masih berkeras hati untuk menolak segala peluang.Bukan hanya sekali,bukan 2..tetapi sudah menimbunpermintaan itu.Yang semuanya aku sambutkan dengan perasaan hambar dan sepi.Setiap tawaran yang datang,hanya akan buat aku jadi serba salah.Tersepit,diantara prinsip kerja dan situasi untuk memuaskan hati orang.Yang benar,jauh terdetik di dalam hati.Aku sentiasa rasa ini cuma satu permintaan yang mengundang masaalah.Ya,ianya memang satu masalah.Masalahnya,adalah kerana~'Aku bukanlah seorang Jurugambar '.

Minggu lepas,kawan baik aku memberi satu lagi tawaran kerja.Aduh,aku sudah mula tak senang duduk.Untuk mengambil gambar-gambar di Majlis perkahwinan.Majlis itu, dijangka akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut.Aku sudah mula pening kepala.Kawan itu,sudah puaslah memujuk-mujuk. Untuk aku segera berkata 'YA', dan mengambil tugasan itu.Dan puas jugaklah, dari pihak aku untuk setia dalam berdolak-dalih.Sambil berkira-kira,aku bermain tarik tali pula.Apa kata jika aku hanya mengambil tugasan untuk satu hari sahaja ???.Lagipun,aku memang tak pernah berpengalaman pun.Apatah lagi,di dalam mengambil gambar di majlis perkahwinan.Aku memang tiada pendedahan yang banyak,di dalam bidang ini.

Pernah juga,aku mendapat peluang sebegini.Kadang-kadang,tugasan yang aku terima itu.Aku akan segera berikan kepada kawan-kawan jurugambar yang lain.Rejeki untuk mereka,segera aku niatkan di dalam hati.Memang lah ada klien yang terasa dan berkecil hati.Aku pun tak suka nak menghampakan orang.Tapi,entahlah...aku masih rasa.Aku masih terlalu hijau,untuk berkarya di dalam dunia foto.Ataupun dalam katalain,aku masih tak terbuka hati.
Read more »

Form

10.11.10 by MORIBAYU


Read more »

Waktu Kerja

9.11.10 by MORIBAYURead more »

Study

by MORIBAYU

[Sebelum]

Semua orang ada bakat


[Selepas]

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.