<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bunyi

Apakah 'Bunyi'~ yang paling merdu di Dunia ???.

“Bunyi”

 1. Blogger nufab Says:

  ni spesis soalan teka-teki ke soalan KBKK? :)

 2. Blogger ceksumolek's Says:

  azan..

 3. Blogger mimizuzuhaha Says:

  org mengaji quran

 4. Blogger zizienyza Says:

  suara ibu dan ayh!

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Nufab-soalan yang kehilangan jawapan.Boleh tolong me,untuk cari ??.Pleaseeee

  Aisumi-Bagus

  Mimi-Bagus

  Beskot-Bagus

 6. Blogger arie Says:

  bunyi kipas siling yg berpusing tatkala sepi dan sunyi..uhuk

  sodeyh lak ai..

 7. Blogger MORIBAYU Says:

  ariea-bagus

 8. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  mmg byk bunyi nan indah...
  to me, yg penting adalah anugerah yang diberikan untuk mendngar bunyi yang indah itu....
  - syukur sangat kepadaNYa-

  ps : tlg jgn reply 'bagus'... plsssss :) me x sebagus mana pun

 9. Blogger Unknown Says:

  bunyi?hurmmm

  sungai yang mengalir..

 10. Blogger MORIBAYU Says:

  Kak Amy- ahahaha,baru nak reply " Bagus" !!!.

  :-)Terima kasih,untuk nasihat itu.hohoho

  Lilo-Bagus

 11. Blogger [r][a][y] eusouff Says:

  bunyi ombak di pantai

  lebih2 lagi ombak di pangkor laut

 12. Blogger jejaka anggun Says:

  suara i.

 13. Blogger MORIBAYU Says:

  Ray-pangkor ?? Yay,me hampir sudah lupa..dengan pengalam bercuti ke sana.

  :-) terima kasih,kerana mengingatkan.

  Shaz-Sayang,me tak pernah dengar..dan berjumpa dengan kamulah.

 14. Blogger alhariesz Says:

  nyanyian sepi

 15. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez - yups,itulah jawapanya.

  :-)

  Sunyi dan sepi
  juga adalah bunyi.

 16. Blogger Aisyah Sharif Says:

  petir.

 17. Blogger MORIBAYU Says:

  Isya- ya,petanda rahmat akan turun melebat.