<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Waktu Kerja
Waktu kerja,adalah waktu paling terhebat~untuk 'bermain-main'

“Waktu Kerja”

 1. Blogger ceksumolek's Says:

  alalaa.. comey~ suke yang no 2.. seronok itu kerja! :)

 2. Blogger Ilmuna Abdul Azis Says:

  bestnya waktu kerja awk...

 3. Blogger zizienyza Says:

  knape la i study ag..haih..cm syok je u kje..

 4. Blogger jejaka anggun Says:

  oh nih keje dia rupa2nyer....

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  aisumi-lagi stress waktu bekerja.Lagi sibuk me akan lompat bermain-main.hohohoho

  Haezzah-me ada waktu kerja yang paling terhebat di dunia.Owh,me suka kerja ini.

  Beskot Cokelat-u patut happy study.Kerja memang bosanlah.Tapi u kenalah sentiasa positif dalah bekerja.Baru kerja rasa happy selalu.

  Shaz-Yups inilah kerja saya.

 6. Blogger alhariesz Says:

  mood: "kite enjoy!!"

  seronok bekerja, penat pun takpe.

  *nampak kecit...hoho

 7. Blogger Leeya Marlia Says:

  kamu adalah kamu..dan itu membuat aku kagum pada kamu~ keep up bro..always follow ur blog day coz smtimes it give some inspiration to go with my life~cheers!~

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  Alhariez-Ya,penat tapi bila lihat hasilnya.Memang seronok lah.
  :P

  *dalam gambar,semua orang nampak kerdil.

 9. Blogger MORIBAYU Says:

  Miss Leeya-Tak salah,menjadi diri sendiri.

  :-)

  Terima kasih ya
  hohohooh

 10. Blogger zizienyza Says:

  hoho..sunguuh pnt woo blaja..men2 kang fail..klaw kje boleh gk main sikit2..haha..

 11. Blogger MORIBAYU Says:

  :-)