<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sushi

3.7.12 by MORIBAYU

Selalunya aku belanja sekitar rm50-60,jika duduk makan sushi di restaurant Jepun.
Dan hari ini,aku cuma belanjakan 15 ringgit.Untuk membuat gulungan sushi sendiri.
Ahhhh~rasanya mmg tak banyak bedanya dengan yang dihasilkan oleh sang pakar.
Hahaha mulai hari ini.Errr Sayonara kepada Sushi King & semua restauran jepun.

Permainan

2.7.12 by MORIBAYU

Sejak bermain 'Order Up!!'~Aku seperti sudah semakin pandai dalam hal-hal memasak.
Bukti paling nyata sekali,aku telah berjaya membuat 2 gulung sushi pada jam 12:00 malam.
Entah kenapa~Keyakinan aku untuk memasak semakin melampau-lampau kebelakangan ini.
Semalam aku buat nasi goreng.Dan komen dari teman~'Inilah nasi goreng tersedap di dunia'.
Hurmm aku tak rasa pun masakan aku itu sedap.Tapi aku memang percaya satu perkara.......
'Kita tak perlukan magis untuk mencipta keajaiban dunia yang ke-8'

Malas+Bakat=

1.7.12 by MORIBAYU

Fakta : Otak aku mampu berkerja dan menjana 'Idea' selama 256 jam tanpa henti.
Kenyataan : Tapi sayang..hampir kesemua idea-idea hebat itu,terkubur tanpa di kongsikan.
Impian : Semoga besok pagi nanti,tangan dan jari ini boleh menjadi serajin otak.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.