<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Eureka !!!

Hari ini , dari pagi sampai ke petang. Aku duduk di meja study. Aku cuma leka melakar dan memadam. Lakar dan padam. Stress..kerna aku tak dapat , apa yang aku mahukan. Idea dalam kepala itu , memanglah berlambak-lambak . Tapi , bagaimana aku mahu melahir dan menzahirkan idea itu ke atas kertas . Adalah satu perkara yang berbeza. Selepas hampir 4 jam termenung , rajin lakar dan memadam. ( Sampai bersepah lantai dengan habuk dan sisa pemadam ). Lantas aku capai pen hitam . Dan aku mula melakar dan mengaris-garis.....


Eureka !!!!

Aku sudah jumpa....
apa yang aku mahukan.

“Eureka !!!”

 1. Blogger Farazila Says:

  hey...
  err..eureka??
  apa tue?

 2. Blogger alhariesz Says:

  Voila...!

  ape agaknye ye? ni cam teaser pilem plak....ehehehehehe

 3. Blogger ☺[ai][sUmi]☺Chan Says:

  share la apa yg dilakar tu..
  nk jugak tgk.. ^_^

 4. Blogger edzlin007 Says:

  baguslah. nak tengok boleh?

 5. Blogger wénkt Says:

  nk tgk Eureka..

 6. Blogger Muhammad Says:

  lilo - Eureka tu maksudnya " Berjaya"

  Alhariez - takder apa2 lah , sajerk jerk me jerit2 camnieh..hohoho

  cik chan - kat deluqies ada..try gie tgk.

  edz - boleh..sila carik kat deluqies.

  wenkt - nieh lagi sorang...sila tgk kat deluqies yerk
  :P