<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Siapa peduli ???

Orang cuma,mahu dengar suara kamu.
Tapi mereka tak pernah peduli~pada segala isinya.
Kamu menangis penuh sunyi.
Dia meraung-raung gembira.
Mereka merintih-rintih suka.
Kalian berbisik-bisik ketawa.
Kau berpidato berjenaka.

Aku ??.
Aku tuliskan semua cerita..dengan airmata.
Mana mungkin,kamu mampu jelas membaca.
Waktu aku sapu di atas kertas...jernih saja.
Walau  pena ditekan,meluka-menghiris jari.

Waktu kamu buka sampul dan mengeja.
Segala perkataan terwap menjadi udara.

Suara aku tiada siapa mahu.
Walau aku jual jaja lacur percuma.
Biarlah.....jika ini yang kamu mahu.
Maka,biarlah aku reput waktu hidup.
Sesak nafas dalam darat~Lemas mati di  udara.
Siapa peduli ??.

“Siapa peduli ???”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  Sejarah cinta dan hidupku
  Penuh duri dan banyak ranjau
  Butuh kesabaran yang penuh
  Untuk tetap ku berdiri

  Oh.. ada saatnya ku bicara
  Bila hatiku telah bulat
  Sepanjang ku bisa atasi semua
  Aku tetap diam

  (Sepi – Yuni Shara)

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  allah peduli

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz-pandai shaz.
  patutlah jadi penulis sekarang.

  :-)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  freimann-terima kasih.

  :-)Sedap lagu itu.

 5. Blogger miss frog Says:

  aku peduli....hihi..
  eeee..tu katak eh?cumel lorh....^^