<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Je t'aime

S - Kau dah banyak berubah..tak macam dulu lagi !!!


M -...air mata aku ..tak pernah keruh.

“Je t'aime”

 1. Blogger sYukCurZ Says:

  air mata hanya untuk dia..

 2. Blogger anaaiman Says:

  ...airmata ana...tak pernah keruh,..sejak dia pergi,,,

 3. Blogger Muhammad Says:

  syuk - salam...yeap , selalu hanya utk dia.

  anaaiman - pernah keruh ker ??
  :)

 4. Blogger Cik Kaktus Says:

  sgt2 kreatif kamu ni.. :)

 5. Blogger Muhammad Says:

  cik kaktus - salam ...tq couse sudi singgah lalu here.
  :)

 6. Blogger a.z.n.e.e Says:

  no woman no cry...

  tapi amat jarang nak jumpe lelaki nangis utk pompuan... bertuah pompuan tuh..

 7. Blogger Muhammad Says:

  kak aznee - me pun dah lama tak nangis tuk pompuan..
  :)

  apa yg me maksudkan kat sini..ialah " me tak berubah !!!".

  orang selalu cakap ..owh kamu dah banyak berubah .
  tapi kita pun tahu..air mata walau beribu tahun berlalu , ttp jernih.

  ianya menjelaskan..betapa seorang manusia itu , walau macam mana jahat , berdosa atau berubah kepada keburukan. Tetapi dirinya masih ada sisi yg ttp ,tak akan berubah.

  me selalu fikir..air mata , adalah benda paling luhur.
  ianya jernih...walau darah kita merah.

  :)

 8. Blogger KePOchi LaTTe Says:

  Air mata mampu beri pelbagai persepsi...gembira..terluka..sedih..pilu..terharu..hanya kita yang mampu menilai what it is about..life goes on whatever happens..

 9. Blogger Muhammad Says:

  kepochi - yeap..cuma ita saja yg tahu.
  apa warna sebenar...air mata itu.

  :)