<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku 24 Bukan 14 - Please , Jangan Ketawakan Aku


 Dulu aku gelak bila orang pakai cermin mata. Now aku just diam. Aku x-mampu nak gelak-gelak lagi. Sebab aku pun terpaksa pakai. Selepas mengalami gejala stress kerana sehari suntuk mengadap lappy.Yeah, now mata aku akan cepat terasa letih bila terlalu lama mengadap lappy or membaca buku. Jadi sebagai jalan penyelesaian aku buat cermin mata. Ermmmm..aku tak la rabun. Tapi genetik la kot. Mata cepat berpinar dan stress bila terlalu lama focus pada sesuatu objeck.


“Aku 24 Bukan 14 - Please , Jangan Ketawakan Aku”

 1. Blogger Sinefelia Says:

  wah..wah...wah...

  encik megat sudah berkacamata nampaknya...

  welcome to my club...hahaha...

  p/s: pakai waktu menonton filem sahaja.. :)

 2. Blogger thepretender Says:

  haha... sama la kita yerk!
  but i'm 24hrs with my spec.
  walopon umur blom 24 lagey :P

 3. Blogger wahdi Says:

  Adakah lepas ni karya En Megat bertambah detail? ehehe gurau jer!

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  errmmmmm.....yeah
  me dah reg club budak kacamata
  hahahahahaha

  mr wahdi
  me akan try
  but still seorang pengkarya yg hebat
  :)

 5. Blogger Kak Long Says:

  saya pon baru pakai spec...semua gara2 byk sgt mengadap pc. terasa macam dimakan usia plak mata ni...makin meningkat usia, mata makin rabun.