<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gembira

Sekarang aku sedang berada di dalam~Hari-hari yang paling mengembirakan.Ada banyak sebab,kenapa aku kini.Sedang hidup dengan hati yang senang.Kerna Aku ada sedikit teman yang paling hebat.Aku ada kerja,yang aku suka nak buat.Aku pergi,kemana aku ingin berada.Aku makan apa yg..aku kempunan semalam.Aku tidur bila matahari mula mahu terbit.Aku lena,bila orang lain sedang pitam bekerja.Aku nonton talibesen 30 saluran,dalam masa 10 minit.Aku membaca 7 buah buku sebulan.Ada masanya,aku leka mengunyah mamee sambil melukis.Berteman secawan tea panas suam.Aku pergi nonton wayang lebar,dalampanggung yang sunyi.Melalui jalan paling sepi tanpa sesak.Aduhai semua ini,adalah mimpi yang paling nyata.Owh Tuhan~Terima Kasih diatas semua Anugerah ini.Aku bersyukur,kerana telah diberi peluang.

“Gembira”

 1. Blogger l.u.q Says:

  nizeee...
  kalo aku pun eppy gler if i'm in ur shoes..
  keep on enjoying the eppyness~

 2. Blogger Qarl Says:

  owh your lips!

  good to hear dat , megat!

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  L.u.q-Harap ada kegembiraan,utk kamu juga.Mari kita sambut kehidupan ini.Dengan hati yg terbuka.

  Qarl-kenapa dengan bibir ??.

  Hohohooho,kamu pun gembira bukan ??.

 4. Blogger Afeeqa Says:

  situasi kita bertentangan. sekarang ni saya mengalami byk dugaan. :'(

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Afeeqa-Jangan bimbang.
  dugaan dan masalah,ialah tanda kehidupan.Yang penting,kita sentiasa dikir positif.

  Me selalu pesan diri sendiri.
  Masalah itu cuma masa.
  Sampai masa,pasti berlalu.
  Cuma kita kenalah tabah.
  dalam melalui masa-masa gelap itu.

 6. Blogger Afeeqa Says:

  insyaAllah. saya akan melalui masa2 sukar ini dgn tabah.
  terima kasih untuk nasihat itu, megat. :)

 7. Blogger MORIBAYU Says:

  afeeqa-sama2 kembali.

  :-)
  jangan putus asa,untuk gembira.