<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Paper 53

Kenapa aku berasa tersangatlah gembira di dalam 2 minggu ini ?.
Sampaikan terlupa mahu mengemas kinikan blog dengan post terbaru.
Dan inilah jawapanya.Benda yang telah berjaya buat aku teruja dan leka.
Paper 53 : Sebuah Media terbaru di dalam berkongsi idea.
Menawarkan Pilihan buku journal dalam pelbagai tema pilihan.
( Seperti Cartoon-Ideas-Journal dan Skecthes ).Hebat bukan ?.
 Disertakan sistem cover buku yang boleh dipilih dan diubah tukar.
9 jenis pilihan sapuan warna asas.
Bersama 5 jenis alatan asas melukis.
( Pen Dakwat-Pensil-Marker-Pen Mata Bola-Berus ).
Di tambah dengan tambahan muka surat yang tak terbatas.
Bersama sistem simpanan data yang amat mudah diguna.
Tiada masalah untuk simpan,buang atau kongsikan lakaran.
  Kerna hasil idea~boleh dimuat turun ke laman jaringan sosial.
Ahhhh~ini memang sebuah ciptaan yang paling terbaik.
Untuk para peluqies menzahirkan segala jenis bentuk idea.
Terus terang cakap,sekarang aku sudah rajin melukis dari dulu.
Setiap masa terluang,akan aku habiskan dengan melakar kasar.
Dulu~aku ada rasa takut untuk membuat kesilapan sewaktu melakar.
Tapi sekarang,tidak lagi.Aku sudah makin yakin untuk berkongsi idea.
Dan perkara yang paling penting sekali.Di dalam masa 2 minggu ini.
Aku sudah pun berjaya,menyelamatkan pokok dari pembaziran sumber.
Tiada lagi buku-buku dan timbunan kertas.Yang masih kekal cumalah 'Idea'. 

“Paper 53”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  i follow blog Doodlemum. dia lakarkan setiap apa yg dia nampak dlm canvas sebelum di translate plak ke dlm blog. sangat cute. maybe cik mat bole buat camtuh jugak...

 2. Blogger Muhammad Says:

  shaz~me tak jumpa lah blog itu.errr sila bagi link :-)

 3. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  ha.......deluqies kembali? cepatla buat buku cerita.

  regards,
  Naem

 4. Blogger alhariesz Says:

  it makes u express yourself better... sketches megat nampak makin pro & flawless la, so skang dah boleh doodling every second... hehe

 5. Blogger Muhammad Says:

  Naem~belum lagi.Me masih tutup deluqies.Ada banyak kerja yang perlu diselesaikan dulu.Deluqies itu,tunggulah dulu.

  :-)

 6. Blogger Muhammad Says:

  alhariez~yups,mmg me doodling setiap hari sekarang.Makin yakin diri dah,untuk terus melakar.

 7. Blogger Aisumi Chan Kawa'i Says:

  nice nicee.. nnt kongsi la :)

 8. Blogger Muhammad Says:

  Aisumi-Itu sudah tentu !!