<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Origami

~
Owh , aku sangat benci membuat Seni Origami. Mahu tahu Kenapa ??

Sebab , setiap kali kertas telah di potong. Pasti akan ada banyak kertas lebihannya. Owh , ianya mmg satu pembaziran sumber yang teramat besar. Sayang teramat sayang....Jika ianya hanya di buang begitu sahaja . Tahukah anda , berapa banyak pokok tumbang dan ekar hutan di bersihkan setiap hari ??. Sila gogel sekarang untuk dapatkan jawapan. Dan pasti setelah meilhat angka-angka kemusnahan tersebut , anda akan berfikir 3423 kali sebelum membazirkan sehelai kertas.
Jadi , setiap kali sesi kelas berakhir.Aku akan sentiasa utk merajinkan tangan , untuk memungut setiap lebihan kertas. Dan semestinya tiada kertas yang terkecuali. Sama ada ianya akan berakhir , menjadi kertas skecth utk aku. Ataupun bertukar tangan kepada cikgu-cikgu yang lain . Hey ... mereka boleh jadikan nya sebagai kertas untuk menulis memo dan nota kecil . Aku cuma tak mahu lihat , ada pembaziran kertas di sini. Ya , mungkin tindakan aku ini...cuma satu langkah yang kecil., dalam menjimatkan sumber alam. Ermmm...sekurang-kurangnya , aku telah melakukan sesuatu.

“Origami”

 1. Blogger Eyda Says:

  kewl

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  kat chiangmai thai ada buat kertas dr tahi gajah. apakata sang pelukis gi sana n beli kertas tersebut.

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  lala chan - terima kasih.. :)
  shaz - u nak kirim ker ?? hahahaa

 4. Blogger Wawa Says:

  Act of Random Kindness ("ARK") at a time. itu yang penting. nak tunggu dapat buat benda yang sebesar alam tak tau bila :) kalau semua buat benda kecil... ia akan jd besar :)

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  wawa- yups..setuju.
  :)

  Sesaat yg mengubah..satu hari.
  :)

 6. Blogger QERY HASAN Says:

  cantek btol ko lukis!!!!

 7. Blogger AnisAdni Says:

  go go green!

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  wanhairi - Salam , terima kasih ya. Ermmm...kamu pun ada bakat , cuma perlu di rombak dan di cari.
  :)
  Insya Allah , pasti jumpa.

  Anez - Yups...go gooooo green !!

 9. Anonymous Anonymous Says:

  oh great job. hati murni ;) love your blog. love your words. sangat menarik. well done.

 10. Blogger MORIBAYU Says:

  AAA Jr - Salam , terima kasih ya.
  :) terima kasih..kerana suka.

 11. Blogger xxx-xxx-xxx Says:

  bagus,tiada pembaziran.

  kalau naem,naem akan kumpul series of ur drawing tu,dan bingkaikan cantik2.

 12. Blogger MORIBAYU Says:

  naem - yups ,penjimatan terhadap sumber mmg amat perlu sekarang ini.
  :)