<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bagaimana Aku Tak Jatuh Cinta ???


Hari ini, aku akan ke Kuala Selangor. Walaupun pergi di atas urusan kerja.Tapi,aku akan gunakan waktu ini,untuk merehatkan fikiran.Dari 2-3 hari lepas,aku sudah teruja untuk kembali ke sini.Macam ada perhubungan diantara semangat aku dan tanah di daerah ini.Yups,aku memang suka berada kawasan desa.Masa berlalu amat perlahan di sini.Aku snap picca ini, semasa lawatan yang dibuat pada bulan lepas.Sekarang, selepas hampir 30 hari berlalu.Anak-anak padi ini, pasti sudah makin meninggi besarnya.

Memang aku tak akan dapat bayangkan.Betapa indahnya kawasan desa ini.Terlalu lama hidup di rahim kota, membuatkan otak aku jadi terlalu sebu dengan debu dan batu. Tetapi hari ini, adalah hari untuk aku berhenti sejenak. Lupaka semua kekusutan. Lupakan hal kerja. Masa dan detik ini...adalah ruang untuk aku sahaja. Jadi, tarik nafas dalam-dalam.Dan diam sebentar, dalam mengagumi setiap keindahan-Nya.

Hurmmm,petak sawah yang makin menghijau.Langit yang makin biru.Angin panas yang menderu-deru dalam lariannya.Yay,sudah pasti aku akan terlena di tepi bendang.

“Bagaimana Aku Tak Jatuh Cinta ???”

 1. Anonymous rasa nak tanya Says:

  selamat mengembara di bumi Allah :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Insya Allah , jauh berjalan...jauh lagi me memandang.

  :-)

 3. Blogger alhariesz Says:

  kerana bergelumang dgn debu kota, buat kita lebih mneghargai apa yang kita 'tinggalkan' di belakang...

 4. Blogger ceksumolek's Says:

  suka 2nd pice.. cantek sangat!

 5. Blogger Ashraff Mokhtar Says:

  jauh berjalan , jauh pemandangan.
  jauh berjalan cepat lah berpeluh ya!

  P

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez - kadang2 kita mmg kene menoleh ke tempat yang lain.

  aisumi - terima kasih , hey...u pun patut pergi ke bendang.

  acap - u lah , me tak.

 7. Blogger Azah Says:

  sy suka desa juga..harap dpt posting ke desa 1 hari nanti :)

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  LD - Insya Allah , jika ada rezeki. Tentu takdir dan masa,akan membawa kamu ke sini.

  :-)