<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Imaginasi

Setiap di antara kita semua~Punya dunia imaginasi tanpa garis sempadan.
Seperti alam semesta milik Tuhan~Yang sentiasa tumbuh dan tambah bercambah.
Imaginasi akan kekal berkembang~Walaupun kita belum sempat membuat peta.
Aku sudah tak percaya lagi pada apa itu 'bakat'.Aku cuma fahami satu perkara saja.
Jika kamu punya semangat keberanian.Untuk sesat di dalam selirat tamadun imaginasi.
Kamu pasti akan jumpa jalan pulang.Dan berkongsi cerita tentang apa saja yang kamu jumpa.
Sudah tentu aku punya bukti.Kerna aku tak pernah pulang..dengan buku kosong tak terlakar.

“Imaginasi”

 1. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  setuju.semua org ada imaginasi,sejauh mn kita nk luaskna imaginasi kita,itu semua kita punya pilihan.
  nk konsi cerita,
  satu hari naem nampa sorg budak dalam kelas naem tengah bercakap sorang2.
  naem tanya dia "awak cakap dengan siapa ni?kerja dh siap?"
  budak tu cuma ckp "shhhh...."sambil terus bercakap.
  beberapa kelip mata kemuadian, baru dia cakap "saya tengah cakap telefon tadi. [sambil letak 'telefon' dari lipatan kertas daripada telinga dia].
  cikgu dia cuma mampu cakap...
  "ooohhh" [bertahan 1 saat dan terus gelak]
  "lain kali bgtau cikgu dulu kalau nk cakap telefon....ok?"

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  naem~hahahahahahhaaaa

  :-)