<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sesat

"Hey,kamu buat apa kat sini ??"
Ketika aku sedang leka mengecat
Dengan jendela yang meluas terbuka
Deruan angin dan panas di lewat musim julai
Mengheret masuk bersama, si kecil yang bersayap ini

Kamu sesat ??
Jangan takut : Ini bukan biru laut yang melemaskan
Jangan gentar : Ini bukan biru istana yang mengurung
Jangan murung : Ini hanya bilik kecil yang sedang di indahkan
Jangan suram : Kerna aku sedang gembira membina syurga kecil ini.

Dinding biru ini mungkin mengelirukan kamu..ya
Biru warna biru yang aku sapu ini..bukan langit kamu
Lihat dan Ingat, tiada awan yang beralun di sini
Tiada juga , debunga-debunga yang terapung melawan bumi

Mari , aku tunjukan di mana ufuk langit ini
Agar kamu terbang bebas jauh dari kekeliruan
Jangan , jangan sesekali diamuk kekalutan..dan gusar si kecil
Sesat kamu...Hanya mimpi yang sebentar

“Sesat”

 1. Blogger alhariesz Says:

  mendalam tapi jelas maksudnya. cun foto nih.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez - terima kasih...

  :-)

 3. Blogger Louie Says:

  Kamu bertanya saya

  saya baru nak terbang tinggi-tinggi

  saya tidak sangka awan biru itu

  dinding rumah mu..

  thankS God ..awak telah lepaskan saya..

  saya sempat singgah tuk melawat awak..

  hehehe ..burung tu saya ler tuew..

 4. Blogger ceksumolek's Says:

  sumi suka awan.. bila kamu ckp pasal dinding biru yg mengelirukan tu.. terus rasa macam nk cat biru jugak bilik sndri.. dilukis dgn awan2.. wahh.. mesti cantek ^__^

 5. Blogger Andre R. Nasution Says:

  megat,
  kamu memang truly idola saya..

  8)

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Louie - itu kamu ??.Nasib baik me lepaskan. Jika tidak..sudah tentu,kamu tak dapat on9 selalu.

  :-)

  Aisumi - huh,catlah.Tapi jangan di lukis matahari sekali. Sunburn kamo nanti.

  :-)