<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ubah-Rasa


3 Hari berturut-turut,aku bertungkus lumus mengecat semula bilik studio ini.Kesibukan dengan kerja,dan ruang masa yg terhad.Membuatkan aku terpaksa membuat semuanya dengan pantas.Dari mengemas dan mengeluarkan barang.Sehinggalah kepada kerja-kerja mengecat.
Dengan masih mengekalkan warna yang sama,seperti sebelum ini. Entah mengapa,aku masih suka dan ketagih dengan warna "Blue Ocean".Memang siri warna-warna biru adalah diantara warna kegemaran aku. Aku masih ingat lagi ,semasa pergi memilih-milih cat yang sesuai untuk bilik ini.Owh, memang jadi keliru dan rambang mata dibuatnya.Kerna terdapat berpuluh-puluh pilihan untuk warna biru sahaja. Akhirnya aku pilih "Blue Ocean",kerna warna birunya ada unsur-unsur kehijauan seperti warna Turquoise.Warna lain seperti "Red Rouge", juga menjadi pilihan.Tapi nanti dululah, selepas warna biru ini pudar.Pasti aku akan mengecat lagi,dengan warna merah itu pula.

Sekarang aku benar-benar sudah puas hati.Warna ini, memang memberi ketenangan.Duduk diam,melukis dan membuat kerja di sini, memberi aku banyak idea.Seolah-oleh terapung hanyut di laut luas.Idea pasti akan datang mencurah-curah masuk, ke dalam kepala. Walau aku sekarang,sudah makin jarang-jarang mengunakan bilik ini.Tetapi,ada masanya.Bila kesempatan itu ada,memang mendamaikan bila berada di dalam dakapannya.

“Ubah-Rasa”

 1. Blogger adi miranda Says:

  adakah anda mengecat seorang diri? fuh penat. encik sila tinggalkan emel fb anda -adi miranda-

 2. Blogger Qarl Says:

  calm...

 3. Blogger jejaka anggun Says:

  kandang apa depan pintu tuh? puppy?

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Adi - tak juga...sebab kita buat untuk diri sendiri. Jadi kita tahu , bila patut berhenti.

  :-)

  here : euandenemo@gmail.com

  Qarl - Krik2...bunyi cenkerik.
  Memang , tenang di sini.

  Shaz - itu , sofa bed lah. hohooh