<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dari Mata kamu

Bangga kerna akhirnya shafiq sudah pun berjaya menamatkan pengajian.Memang  terasa sekejap sungguh masa itu berlalu.Dari zaman semasa dia mengambil sijil fotografi di Giat Mara.Sehinggalah waktu dia meneruskan Diploma di Unisel.Lama sudah aku kenal dia.Syukur peredaran masa sudah banyak memberikan dia banyak pelajaran dan pengalaman.Aku lihat hasil kerja foto dia,sudah pun banyak berkembang.Sangat berbeza dari hari pertama dia memegang kamera.Jadi bila aku mendapat jemputan untuk ke pameran foto beliau.Sudah tentu aku tak akan lepaskan peluang ini.

Dan hari ini,aku bergegas dari tempat kerja.Untuk melihat hasil kerja beliau di Pameran Pelajar Diploma Fotografi Unisel.

Walaupun ketika aku sampai hari sudah merangkak ke petang.Namun sempatlah juga aku membelek-belek hasil kerja beliau.Dan sudah tentu aku paling suka dengan set foto-foto,yang beliau telah rakam semasa melawat ke sebuah kampung setinggan di Jakarta.Yay aku sangat suka dengan sebuah foto yg menunjukan kaki langit Bandar Mega Jakarta di kejauhan vs kampung setinggan tersebut.Puas aku memujuk shafiq,untuk menghadiahkan foto tersebut.Dengan alasan harijadi aku masih baru berlalu.( Dan aku masih tak pernah terima apa-apa hadiah dari beliau ).Hahahaha,dan sudah tentu shafiq tak akan makan dengan rayuan ini.Oh ok,tunggulah hari gaji tiba.Nanti aku akan bayar kamu untuk salinan foto tersebut.Sudah tentu kamu mahu karya kamu.Tergantung elok di dinding apartment aku.Kerna ini pasti memberikan aku satu lagi view berbeza tentang kotaraya kesukaan aku~'Jakarta'.

Ketika aku berlalu untuk pulang ke rumah.

Semasa di dalam kereta jauh aku berfikir penuh bangga.Jauh sudah perjalanan kamu,shafiq.Moga satu hari nanti,kamu akan kekal berjaya di dalam lapangan ini.Sebagai teman~aku akan kekal setia menyokong kamu seadanya.

“Dari Mata kamu”