<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sarapan

Aku sedang duduk bersarapan.
Dengan malas meneguk air kosong bersama roti bakar kosong.
Semuanya terasa tawar tanpa perisa dan nikmat.Lantas aku berhenti menjamah.

Apabila aku melontar pandangan kosong ke luar jendela.Aku telah terlihat sebuah babak kehidupan ini.Sungguh indah susunnan ceritanya~tentang Seorang Nenek tua berkebaya lusuh berpadanan dengan kain batik yang cantik terikat.Aku melihat dengan tekun.Aku tak tahu dari mana dia datang.Mungkin dia berasal dari kampung setinggan yang terletak berhampiran.Dalam bersusah payah digoyah sekelongsong tubuh usang.Dia mengatur setiap langkah cermat.Dengan segala kudrat sepasang kaki tua yang tidak bersarungkan selipar.Telapak kaki itu tak gusar untuk memijak debu-debu jalan.Dalam terang cahaya pagi yang mula mencerah.Dia berjalan tanpa menghiraukan kereta dan motor yang melaju dijalanan.Suasana pagi di Kota ini sentiasa celaru dengan kegilaan,tetapi Sang Nenek Purba masih berjuang dalam sisa dunia milik-Nya.Tiada siapa mempedulikan beliau~tiada juga beliau mempedulikan siapa.Tiada siapa pun di sisi nenek tua.Membuatkan aku terfikir,tiada sesiapakah  yang risaukan tentang keselamatan dia ?.Apa dia tak punya keluarga ?.Jika ada kenapa membiarkan dia berjalan tanpa kasut keseorangan di tengah sibuk jalan ?.Melihat nenek tua berjalan keseorangan dalam sesak laju kenderaan yang meribut ?.Banyak persoalan timbul subur di benak fikiran aku.Kerna aku tak biasa melihat seorang nenek tua,berjalan keseorangan di tepi jalan.Apatah lagi di dalam kota sebesar ini.Aku cuma risaukan tentang keselamatan dia.Ahhhhh~Aku cuma terlalu merasa belas dan bersifat naif.Aku melihat lagi ke luar.Dan...

Dia masih keseorangan.

Sehinggalah datang seekor anjing.Berjalan berpusing-pusing lincah mengelilingi nenek tua.Seperti Sang penjaga,anjing itu setia mengikut langkah nenek tua.Apakah anjing itu milik nenek tua ?.Aku tak pernah mahu mendapat jawapan.Bagi aku cukuplah ada yang mahu 'menjaga'.Nenek tua dan anjing itu,terus berjalan pergi.Bersama mengharungi pudar pagi.Aku sorot dengan tekun sehinggalah kedua mahkluk tuhan itu..hilang dari pandangan.

Aku sambung duduk bersarapan.
Dengan rajin menonggang air kosong bersama roti bakar kosong.
Semuanya terasa pekat dengan perisa dan nikmat.Pantas aku teruskan melahap.

“Sarapan”