<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rumpai

Entah mengapalah~Di dalam dua-tiga bulan kebelakangan ini.
Aku akan meletak seaweed di dalam semua benda yg aku makan.
Rasa tawar dan masin dari seaweed tiu.Membuatkan aku teringat.
Yang sudah hampir 2 tahun~Aku tidak menjejakan kaki ke laut.
Ahhhh~habis puasa ini.Aku patut bercuti ke mana-mana pantai.

“Rumpai”

 1. Blogger Afeeqa Says:

  datanglah ke pantai Desaru. best! :D
  tahu x, rumpai laut dari korea adalah yang paling sedap.

  selamat menyambut bulan Ramadhan, Megat. :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Afeeqa~huik pantai desaru,ada menjual seaweed kah ?.oh ok,nanti me try cari seaweed keluaran korea.hurm harap dapat jumpa versi yg sangat halal.

 3. Blogger Afeeqa Says:

  eh! bukan2. desaru tak ada jual seaweed. kan megat ckp nak pergi tepi pantai? Desaru lah yg best. tapi kalau nak dekat, area hotel Avillion Port Dickson. best!
  versi mahal lagi sedap ea Megat?

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  afeeqa~oh ok :-)


  Yups,me dah lama nak pergi Avillion.tapi masih tiada kesempatan lagi.Hurm,insya allah..jika ada kelapangan sampailah ke sana nanti.

  mahal tak mahal,me selalu beli yg murah jerr.Buatan malaysia pun ada.Janji halal..tu lagi penting.