<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Eunuch

Malam tadi,sebelum terlena.Aku duduk membaca buku ini sehinggalah bab yang ke-5.
Tanpa disedari~sehinggalah sampai ke pagi.Aku tak mampu nak mepejamkan mata.
Setiap perenggan di dalam buku ini.Berjaya menghantui malam aku dengan 'Realiti'.
Ini memang sebuah buku sejarah terbaik,di dalam mengupas dunia sebenar 'Eunuch'.
Sisi Suka-Duka-Tragedi-Takdir semuanya bergumal menjadi satu memori paling Harmoni.
Kehidupan 'Sun Yaoting',telah diangkat untuk setaraf 'Puyi'.
Mereka berdua,adalah Raja dan Hamba terakhir di China.
Unik dan Ironi,bila melihat karma mereka bersimpang siur.
Dan meninggalkan calitan berus paling pekat pada sejarah.

“Eunuch”

 1. Blogger ceksumolek's Says:

  Kalo tgk dri segi gambar2.... Bahan bacaan... Kamu mmg suka sejarah kan..? :-) sumi xblh nk baca bahan bacaan sejarh.. Cpat mengantok.. Tp kalo cite triller bunohan ke mistik ke sumi suke :-P hehee.,

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Aisumi~me memang suka sejarah.Sebab daripada sejarah kita kenal 'diri'.

  Sejarah,buatkan kita lebih memahami 'kenapa-mengapa-siapa',yang membentuk takdir di masa hadapan.

  itu sahaja.

 3. Blogger Sis AI Says:

  Hmm.. Mcm best je.. Crite psal sistem lama China.. Tak prnh tau sedatil gitu psl China. Yg slalu bca sejarah Jepun. Tp mnarik minat utk prkongsian.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Sis Al~yups,me mmg minat dengan sejarah feudal di China.Filosofi dan puisi mereka,banyak memberi me inspirasi.