<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

S

 
Siang aku kehabisan~Malam aku telah mulai Susut.
Merentas Subuh dingin~Aku Sembunyikan Bintang.
Musim Sedih sudah bermula~Serang aku tanpa tanda.
Terlantar disini Seorang~Aku Sendirian tanpa Tuhan.

Suria bergolek Suram.Di sepak pergi oleh kaki langit.
Sinarnya mula menjadi silau.Sunyinya mula menjadi Siren. 
Embun Sudah ku rasa Bahang~Terik di lihat serimbun kabus.
Selaput mataku terkupas~Pandangan ini bukan lagi Selimut.

Peti Rahsia-Nya telah terkopak~Aku Serpih dan Selongkar.
Di dalamnya ada Surat berupa Doa~Sekeping aku utuskan.
Di atas bibir Sampul-Nya~Tercop seketul air mata Selautan
Doa ini telah lama Sampai~Dibaca dan Sunting tanpa Soal.

Hari aku semakin bertambah : percuma sarat lagi kosong.
Datanglah Sang Bangau~Jadikan dadaku Sebuah Sarang.
Tengkorak ini telah Sembab~Semerbak menakung hujan.
Telapak ini telah Retak~Senak dan Seliuh menatang badan.

Aku tak Selak pintu Nyawa~Biar maut mudah Selinap.
Nafasku sengaja biar Suntuk~Hembusan terbiar Senyap.
Saat aku merempuh ke Sana~Biarlah Sendirian tak terucap.
Sahabatku tinggal~Kerna ini Percutian yang Selama Musim.

Salam Semua akan kubawa pergi untuk Semalam.
Senja yang berlabuh besok~Akan Aku kekal Sambut.
Semakin aku pergi jauh~Sedekat kamu cubalah ingati.
Semua Ini hanyalah Ingatan~Untuk teman Sekalian.

Di Sebalik Pintu Syurga~Aku singgah diri buat Sebentar.
Mengesot Kaki Aku selimpuh~Sujud Di tangga Rumah-Nya.
Aku Sisipkan sebuah nota~Biar Subur di tepi Semak taman.
Di atasnya terconteng Satu Surat Sajak~Tentang Semua~jadi.

“S”

  1. Blogger alhariesz Says:

    sunyi itu teman karib ramai orang. kekadang kita punya ramai kawan, tapi yang benar-benar teman, mungkin seorang. hargai yang seorang itu, walau ramai yang datang menghurung.

    *jujur, saya suka stanza ke-lima.

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    en alhariez~

    terima kasih,kerna sudi untuk mendengar.