<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kusam

Sudah lebih daripada 5 tahun~Buku-buku ini berada di rak.
Dan aku masih tak punya masa,untuk duduk dan membaca.
Mungkin sebab aku lebih minat pada topik 'Sejarah & Budaya'.
Hurm~Kenapalah aku tak punya minat pada 'Sastera Barat' ?.

“Kusam”

 1. Blogger Sis AI Says:

  Mngkin pnggunaan bhasa Barat yg brputar belit, lgi2 klu sastera William Shakespeare tu. Prnah bca skali. Mmg kasi pening. Tp ayat dia, agk indah. :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Jika Puisi me boleh minat lagi.
  Tapi jika buku novel dan fiksyen,memang me kurang minat.

 3. Blogger reen afny Says:

  haih, langsung tak pernah baca ke semua buku2 kamu ni??

  kalau novel pun me tak minat. ;po

 4. Blogger ceksumolek's Says:

  nak pinjam? :P heheeh~

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Reen~tak pernah.Walaupun setiap bulan me mengemas rak buku-buku ini.


  Tungguhlah,lagi 2-3 tahun.Bila dah terbuka hati untuk membaca.

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Aisumi~Bukan tak mahu bagi.Tapi ini bukan koleksi buku me.My housemate yg punya. :-)


  Koleksi buku me,buku sejarah-biografi dan seni sahaja.

 7. Blogger alhariesz Says:

  cuba megat try baca Franz Kafka's Metamorphosis.

  plot cerita yang agak 'pelik', tak panjang sgt, tak berbelit sangat. symbolism yg cukup kuat dan mendalam, tapi masih menarik utk dibaca.

  banyak karya 'world literature' yang agak berseni sebenarnya, maybe megat akan suka :)

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  en alhariez~me akan cuba.Wah dimana boleh dicari ya buku tersebut ?.


  :-)

  diantara semua cabang sastera barat,me lagi suka puisi-haiku dan filosofi.Mungkin sebab media ini,lebih 'pendek' dan 'mudah' untuk dihayati.