<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Masak

Bagi aku,cara paling terbaik di dalam menikmati satu makanan.
Adalah dengan membeli apa yang patut.Dan tidak membazir-bazir.
Ingat~Ketika kita sedang enak,duduk menguyah-gunyah seketul cekodok.
Di satu tempat,jauh dari sini~Ada seorang budak sedang mengali sampah.
Demi mengusahakan sesuap makanan.[ Itupun jika dia terjumpa,jika tidak ?].

“Masak”

 1. Blogger reen afny Says:

  woww masak?? saya suka.. ni masak apa??

  hmm betul2. tiba2 rasa bersalah sekejap sebap suka beli makanan banyak2. huhu

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  reen~owh me cuma masak sup daging.
  Cara paling cepat,mudah dan menjimatkan untuk mengisi perut.

 3. Blogger reen afny Says:

  sup? hoho tak suka sup. ada rasa ala2 sup gearbox tak?? hehe

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  reen~Errr tak.Me tak suka gearbox.Berminyak-minyak mulut jika dimakan.Oh tidak,pasti pening kepala nanti.