<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hobi

Aku mencapai sebungkus roti lama,dari dalam peti sejuk.Tarikh luput yang tertera,menunjukan baki hari untuk selamat dimakan sudah lama luput.Aku ambil sekeping,lalu koyakan menjadi 2-3 bahagian dan terus campakan ke luar tingkap.Tidak sampai seminit,berkobar-kobar bunyi sayap merpati datang menjejak.Bukan seekor dua,tapi lebih dari sedozen.Semuanya kusyuk berebut ,laju mengisi salur tembolok dengan roti tamat tempoh.Makin banyak roti yang aku campakan.Makin banyak spesis-spesis burung,yang turun dan datang mengutip rezeki.Musim kemarau ini,benar-benar membuatkan banyak binatang kebuluran.

Sekarang,aku sudah ada tempat.Untuk mengitar semula roti-roti yang sudah luput.Aku tidak akan membuang ke dalam tong sampah lagi.Aku cuma perlu campak ke luar tingkap,untuk memberi burung-burung ini makan.Entah kenapa,aku rasa terhibur pula.Bila memberi burung-burung ini makan.Di bawah panas terik,aku leka memerhatikan saja setiap merpati yang turun datang.Pelik sungguh,sebab sebelum ini.Memang tidak pernah ada spesis merpati di kawasan kediaman ini.Hurmm,mungkin ini adalah koloni yang baru terbentuk.Besok,aku mahu mencampak roti lagi.Aku cuma mahu lihat~Sebanyak mana burung merpati yang ada.Lagipun,aku masih ada banyak stok roti tamat tempoh.
Ahhh,hidup ini memang terasa indah~Jika kita hidup saling berkongsi.

“Hobi”

  1. Blogger NAEM:a wait-er Says:

    baguslah...ada yg dpt manafaat,walaupn sesetengh benda mmg bukan utk kita.

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Naem~sebelum ini,me cuma buang roti-roti yang sudah tamat tarikh makan.
    Sekarang,syukurlah..me sudah mula dapat belajar untuk berkongsi.

    :-)