<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1 Januari

Aku tak pergi menyambut apa-apa~Atau merayau kemana-mana.
Aku sudah terlalu amat tua.Untuk melompat-lompat pergi tanpa alasan.
Seharian berada di dalam rumah.Aku cuma tenat memeluk sebuah buku.
Memulakan tahun baru,dengan ketenangan~berjaya melahirkan sebuah sunyi.

“1 Januari”

 1. Blogger nufab Says:

  first thing on mind bila tgk pic ni, 'ada bear atas katil tu' :)

 2. Blogger Zamri Says:

  Selamat Tahun Baru 2012, Muhammad!
  btw, love the decor. the white picture frames against dark wall, absolutely stunning!

  *nampak gaya mcm semuanya IKEA. :)

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  nufab~Errrr....ya me ngaku.Me mmg tidur malam berpelukan dengan bear itu.

  ps:Nama bear itu adalah 'Alfie'

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Zamri~Hahhhhhhhhhhhhhhhhhaahahahaha !

  yups,inilah yang akan terjadi apabila IKEA cuma 15 minit jauhnya dari rumah.

  Selamat Tahun Baru Juga untuk kamu.
  :-)

 5. Blogger jejaka anggun Says:

  alah comel2 nyer bilik dia...

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  shaz~hurm,comel? mana ada comel.Serabut lagi adalah hohohoo.

 7. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  pesona ruang yg sgt ideal!

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  naem~Hurm..oklah,bagi orang bujang seperti me.

  :-)