<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

4

Owh tidak,sekejapnya masa itu berlalu.
Muchie sudah pun,berumur 4 tahun.
Tahun depan,dia akan mula ke Tadika.
Hurmm,mungkin sudah tiba masanya...
~Untuk aku mengajar dia,mewarna dan melukis.

“4”

 1. Blogger nufab Says:

  wahhhh~ dia sgt comel (budak2 mmg selalunya cute kan)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Nufab-Comel itu..memanglah.Tapi muchie dah sangatttttttttttttttttttttt nakallllllllllllllllllllllllllllll !!.

  Tapi muchie,ada banyak karekter.Itu yg buat me sangat-sangat sayang kat dia.

 3. Blogger iKhRam Says:

  comelnyer.. pasti jadi rebutan kawan-kawan dan cikgu-cikgu kat tadika nanti..

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Ikhram-Yups.

 5. Blogger miss frog Says:

  olooooo...so manis...^^
  nak blajar mwarna n mlukis jugak..bole?:P

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Miss Frog-nanti me ajar di DeLuQies.

 7. Blogger -err, Says:

  muchie? who? tp if ckp ur son pon, pcye. same kot muke

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  Nottasingleword-Muchie,anak buah saya lah.

  Kan,semua orang cakap..muka kitaorang sama.Kawan pernah cakap "jika kata muchie nieh anak".Pasti orang percaya.

  Yay,muchie mmg orang yg paling me sayang.Dia adalah kawan paling cool,yg me pernah kenal. hahahaha

 9. Blogger Edzlin Says:

  wuuuu dia sgt comel!! ku sgt geram tgk nya :D

 10. Blogger MORIBAYU Says:

  Edz-dan sangat nakal !!.Pening jugak,nak melayan kerenah dia nieh.Muchie dah besar dah,Sekejap betul,masa itu berlalu kan.