<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mendung

Aku tak suka warna-warni mendung.
Tiada apa pun..yang akan kelihatan menarik.
Di bawah bayang-bayang,yang kelam dan suram.
Harap,matahari taklah terlalu sibuk~untuk hari besok.


“Mendung”

 1. Blogger Dasuki D5T7 Says:

  walau suram dan sedikit kelam
  mendung itu mendinginkan..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Dasuki D5T7-Itu me tahu.Sejuk n dingin itu mmg best.Tapi yg tak bestnya.Susah nak snap gambar,dalam cahaya kelam.Yay..stress dah.Banyak design perlu di snap gambar.Time tulah,dia nak mendung.Hohohohoho.

  Harap hari ini,akan cerahhh..secerahhhh-cerahhhhhnya

  Amin

 3. Blogger l.u.q Says:

  tibe2 teringat lagu adibah noor..."mega mendung di angkasa"

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  l.u.q-Owh lagu 'Keroncong Hujan'.
  Itu lagu kegemaran me lah.

 5. Blogger Dila's Art Says:

  Awan mendung ada keindahan tersendiri...bagaimana pula dengan wajah mendung?

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Wajah mendung~gelap seperti malam..pekat seperti subuh.