<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

8:00 pagi

Ini...apa,yang aku lihat setiap pagi.
Sewaktu berjalan kaki ke tempat kerja.
Kala,ada diantara kamu..sedang bersesak-sesak.
Di dalam kegilaan Kota,yang senak-sarat-dan sempit.

“8:00 pagi”

 1. Blogger blog-tips-kurus Says:

  ku lihat hijauuuuuuuuu..
  *tak prnh plan pon nak dok tmpt yg byk jem. klu x jem, rase pelik. hoho!

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Blog-tips-kurus~me dah penat,duduk dalam jem.Sekarang,adalah waktu...utk hidup,tanpa kesesakan yg mengila.

  hidup harus tenang..kan.

 3. Blogger WanFadhilah Says:

  hijau!!! nice. sejuk mata memandang.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Wan-Yups,n scene ini.Betul2 di belakang,sebuah gerai nasi lemak...yang paling sedappp di dunia. !!!

  :-)

 5. Blogger Kak Mahh Says:

  Memang cantik mata memandang

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Cik Zmah-Salam.

  Yups,n me tak sangka pun.
  Yang masih ada tempat,yang secantik macam nieh.Di pinggir kota.

  :-)