<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

7:30

Pagi tadi.Aku seorang seperti biasa.
Aku duduk di atas sebuah bukit [berhampiran rumah].
Menunggu-nunggu saja,cahaya matahari itu terbit.
Dan ini,adalah apa...yang aku jumpa,lihat dan rasa.
Memang tersangat-sangat indah bukan ??.
Semua ini..Berjaya membuatkan aku terfikir sesuatu.
Yang Syurga itu,memang tak pernah letak terlalu jauh.

“7:30”

 1. Blogger bilabudakkampungtravel Says:

  saya sangat suka awan. Kadang2 dia buatkan saya sedih.. mengenangkan yang dah pergi. syurga itu dekat.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Samalah kita.
  Me leka melihat awan.
  kerana,me rasa...di situ,buminya suci.Patinya kekal sama,dan tak pernah berubah.

 3. Blogger Afeeqa Says:

  lawa. dan sememangnya cukup indah. :)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Afeeqa-Terima kasih. :-)

 5. Blogger thepretender Says:

  Subhanallah! Cantiknya.

  owh dah lama tak dtg melawat ;)

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  En Pretender-Jika u bangun jam 5 pagi.dan Duduk atas bukit jam 7 pagi.Insya Allah,pasti jumpa perkara yang sama..macam ini.

  Tak pa,me selalu lawat kamu.
  jadi taklah..rasa rindu sangat kan.

  :-)

 7. Blogger Dila's Art Says:

  Assalam muhammad

  Terimakasih berkongsi gambar yang cukup indah..

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  Salam Dang Tari.

  Semua ini milik-nya.
  Me cuma menyampaikan,apa yg me lihat.
  itu sahaja.

  syurkurlah,jika ada yg mahu perhati.