<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Perjalanan

Aku ingin pergi bercuti.Namun masih memilih-milih.
Di antara ke Beijing-Delhi-Yogyakarta-Bali-Bangkok
Atau ke Pulau Borneo?.Tak pun,ke pulau-pulau sahaja.
Aduh,pening sudah untuk memilih.

“Perjalanan”

 1. Anonymous Andre Says:

  Yogyakarta!
  please....

 2. Anonymous Anonymous Says:

  hi~saya suka pulau...di sabah pun da cukup cantek...mabul...indah sekali -_-

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Andre-Hurmmm,yups...me pun sangat-sangat teringin ke Kraton.

  Anon-Bercuti ke Pulau.Yay !!.Itu sudah pasti,me sudah lama tidak ke pulau.

 4. Anonymous Anonymous Says:

  jumpa di mabul bulan 6 nti...i am going there...jom! -_-

 5. Anonymous Anonymous Says:

  jumpa di mabul bulan 6 nti...i am going there...jom! -_-

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Anon-Insya Allah,jika itu takdirnya.

 7. Blogger Nad. Says:

  Nak ikut please!

 8. Blogger MORIBAYU Says:

  Nad-Jeneral kasi ikut kah ???.

 9. Blogger Nad. Says:

  Im big enough already !! Hahaha

 10. Blogger MORIBAYU Says:

  Nad-Ok,camtu..jom kita gie Yogyakarta. hohohooho !!!

 11. Blogger jejaka anggun Says:

  dah penah gi bali? i bet u'll luv it kalo blom...

 12. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz-Belum.Ya,ramai yang kata best.
  Hurmmm,me pun harap.Satu hari nanti,akan sampailah me ke sana.
  Pasti akan ada banyak subjek,yang boleh me rakamkan.

 13. Blogger Nad. Says:

  Yeap true! Bali lagi cantik megs, bali lah yukkk!! :p

 14. Blogger MORIBAYU Says:

  Nad-Bali cantik.Tapi u lah nanti.Kene kejutan budaya hindu.Masuk rumah hantu pun menjerit.Apatah lagi nak pergi nonton tarian kecak..

  Apa-apa pun,nanti kita bincang k.
  :-)

  ps:Kalau jeneral nak ikut sekali camner ??.Hahahahahahhaa

 15. Blogger Nad. Says:

  Hahahahahahahhaah hello u pun menjerit masa rumah hantu ! Takde maknanyaaa my dad nak ikut. Dia dh kasi dah if i nak vacation ke apa! Hahahahah okaaayy nanti kita bincang :p

 16. Blogger MORIBAYU Says:

  Nad-Ok deal.Nanti kita bincang petang k.