<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Penutup

Aku rasa,ini adalah waktu yang paling tepat.Untuk kita berpisah.
Rasanya,sudah terlalu lama...aku duduk diam disini.
Hidup ini,adalah satu perjalanan yang amat panjang.
Sudah tiba masanya,untuk membuka kisah baru.
Aku cuma mahu..beri peluang kepada insan lain.
Aku juga mahu.....berjalan ke lorong yang baru.
Terima kasih di atas segala-galanya.
Semoga kita berjumpa lagi.

“Penutup”

 1. Blogger Unknown Says:

  ala..
  don't leave..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Andre-Entahlah,sebab me dah tak jumpa.Apa sebab dan kenapa,me harus stay.
  Hurmmmm.....

 3. Blogger cik 18 Says:

  bila xjumpe terus tinggal???
  kenape tak tunggu dan cube mencari??

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  cik 18-sebab tak jumpalah,me pergi.
  Pergi mencari di tempat yang lain.
  Manalah tahu,tempat yg lain itu...bisa memberikan apa yg kita cari.

  :-)

 5. Blogger jejaka anggun Says:

  bon voyage...

  hopefully anda berjumpa jalan baru yg lebih baik...

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz-Yups...

  Hey,me tak pernah jumpa kamu.
  :-)

 7. Blogger jejaka anggun Says:

  dtg pwtc 22/4 nnt. saya jual buku di sana....

 8. Anonymous Andre Says:

  you akan jumpa juga one fine day.
  i know you wil..
  cuma perlu stay saja..

  8)

 9. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz-Itu sudah pasti.
  :-)

  Andre-terima kasih andre.
  Terima kasih,kerana memahami.
  :-)

 10. Blogger Princess Ayang Says:

  pergi la andai pemergian itu yg terbaik..kadang2 kita perlu meninggalkan sesuatu demi mencari sesuatu yg kita perlu..
  take care =)

 11. Blogger MORIBAYU Says:

  P.A-Me setuju.Kadang-kadang,kita kene tinggalkan semua ini.Untuk perjalanan yang baru.Kita harus bagi peluang,pada orang lain.

  Hidup ini,adalah mengenai peluang.