<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Lukis

Aku tak tahu,mahu atau nak buat apa-apa pun.
Siaran Program di Tv ~ sangatlah membosankan.
Jadi,aku cuma duduk dengan diam dan senyap.
Sambil melakar-lakar..Kosong-Simple-Dan Biasa.

“Lukis”

 1. Blogger Amna Shark Says:

  Ini bukannya kosong simple dan biasa.
  Ini menakjubkan!

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Amna-Salam Kenal,ya.

  Hey,hasil kerja kamu juga sangat-sangat-sangatlah bagus.

  :-)

 3. Blogger Amna Shark Says:

  tak adalah... sye bdk baru blaja...
  kamu da bape lama dlm bidang ni ye?

 4. Blogger @Fr!^n@ Says:

  Ini yang dikatakan simple? kalau tak simple mesti lagi cantik.. fuyooo

  kagum.. :) terpesona.. keep it up.. kamu mmg dilahirkan sebagai anak seni.. :)

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Amna-Berapa lama ??.
  Entahlah..me tak pernah mengira.
  :-)

  Fr!^n@-Hahahahahah,ini kerja waktu malas-malas.Jadi mmg lah simple.

  Hurm,terima kasih untuk pujian itu.
  Me hargai setiap kata-kata semangat itu.

  :-)

  Salam kenal ya.