<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tradisi Yang Terakhir

 Di Bawah Bayangan Senja~Yang Memutih
Ada kepingan Jubin~yang masih setia terhampar
Ada Phoenix  mahu ke langit~Tapi tersumpah kaku di udara.
Ada Pohon mencari sinar Cahaya-Nya.Mencari Salju-Nya.
Ada 2 kekasih setia~Terlarang dalam bercinta.
Ada Nilai Kehidupan yang tertinggal~Di Peluk Ibu Masa.
Ada Mereka-mereka yang kekal kaku ~ dalam bergembira.
Ada sunyi yang menemankan sepi.
Ada Taman-taman yang kekal dirahsiakan.
Ada Syurga yang terbina~Menunggu Penghuni dari Neraka.
 Ada Rumah menjadi Penjara~Menyimpan semua rahsia dan Cerita.
Ada Aku~Yang masih mengembara mencari Cinta.
Mengikut sahaja kompas di Tanah.
Ke Utara-Barat-Timur dan Selatan.
Atau tak berpusing kemana-kemana.

“Tradisi Yang Terakhir”

 1. Blogger payedd Says:

  sungguh.. kamu berbakat..
  kata yg sangt menarik.. yg disertakan dengan gambr2 yg tepat..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Payedd-Terima Kasih Kembali.
  hohohohohohoh.

 3. Blogger solomolo Says:

  cantik...

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Solo Molo~Memang tenang dan mendamaikan.Owh me tak akan lupa,pengalaman duduk di tepi kuala sungai melaka.Dengan melihat matahari yang semakin terbenam.Angin tersipu-sipu lalu menampar muka.Memang hilanglah,semua kekusutan di dalam kepala.

 5. Blogger Princess Ayang Says:

  speechless...
  sangat cantik.. gmbr kamu sentiasa ada cerita disebaliknya

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  P.A - Sebenarnya tidak ada cerita pun.Cuma,bila melihat....me suka untuk 'Berimaginasi' sedikit.