<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

24 jam pada 24 hb

Besok pagi,aku ada sesi kelas Art selama sejam setengah.Habis sahaja kelas,dari Seremban aku akan segera bergerak ke Bangi.Ada sesi fotografi untuk klien pula.Payment pun sudah dibayar.Cuma itulah,selepas 2 minggu tertunda,dari perancangan asal.Baru sekarang ini,aku ada masa terluang untuk pergi mengambil gambar.Semua persedian,telah pun aku siapkan awal-awal.Jika tak,memang aku akan jadi kelam-kabutlah besok.
Minta-mintalah,semua yang telah dirancang,akan berjalan dengan lancar dan bagus.Jika semuanya selesai dengan baik dan mengikuti masa.Sempatlah,aku pulang ke rumah untuk bersiap pula.Kerana tepat jam 8 malam,aku ada jemputan makan malam di Shah Alam.Harap-harap,aku mempunyai tenaga yang mencukupi.Untuk bergerak dan bekerja sepanjang hari.Dengan demam yang baru nak kebah dan Sakit tekak yang baru mahu~beransur pulih.Semoga,mood aku tak tunggang langgang.Jika tak,ada harapanlah~besok adalah hari,yang paling huru-hara di dalam hidup aku.Yay!.Hidup ini,memang satu jadual yang amat senak padatnya.

“24 jam pada 24 hb”

 1. Blogger ceksumolek's Says:

  cepat2 sembuh ye.. ^_^ makan eskem byk2 lagi.. hehee~

  eh. sesi fotografi bangi dekat mana?

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Aisumi-Errrr,me dah lupa dimana.Yay !!!!.Sebab kawan me yang drive.
  hohoohho,me mmg pemalas untuk mengingat.

  Hey,terima kasih ya.
  Yah,me sudah semakin rajin untuk makan ubat.

 3. Blogger UnCommon Angel Says:

  hisap plak ker.. hishhh not good lor

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Sinful_Angel-Errrr,ok.
  Me tak akan smoke lagi.
  tq

  :P