<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ingatan

Seorang teman,telah memberi hadiah harijadi.
Owh,dia memberikan aku satu tanda ingatan.
Yang kami ini~'Masih dan saling Berkawan'.


“Ingatan”

 1. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  it takes more than hadiah 2 value freship...

  but its the tot dat counts,,,,
  cantekk wrapping dia!!

 2. Blogger Aj: Makhluk Tuhan Paling Seksi Says:

  btw bila bestday ko?

 3. Blogger Muhammad Says:

  Kak Amy-Yups,mmg cantik n kemas wrapping dia.Cubalah teka,siapa yang bagi ??.If dah polka dot punya design tu.Sure,u kenalah..hohoohho.

  Aj- 22/12

  :-)

 4. Blogger iKhRam Says:

  tanda ingatan itu.. lebih bermakna dari berjuta2 hadiah..

 5. Blogger Nad. Says:

  Untungnya still dpt hadiah harijadi, and yea, wow cantiknya packaging dia. Rainbow-rainbow gitu :p

 6. Blogger Muhammad Says:

  Ikhram-Dan jutaan terima kasih,untuk mereka yang sentiasa mengingatkan itu.

  Nad-Hey,me belum terlalu tua untuk tidak terima hadiah.
  hohohohooh

  yups,macam bubbles !!!
  cool.

 7. Blogger Anisa Hang Tuah Says:

  yang 'Masih dan saling Berkawan' bermaksud,insan teristimewa ke me?
  hehee

 8. Blogger Muhammad Says:

  Anisa-Hanya kawan.

  :-)