<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tamat


Hey hey......Sekarang ini,aku teramat lah gembira hati.
Percutian yang tak dirancang,telah berjalan sempurna.
3 hari 2 malam di kota lama.Memberi aku ketenangan.
Yay,cam aku sudah sendat dengan beratus ribu picca.
Owh tidak~Kulit aku sudah semakin melegam.

“Tamat”

 1. Blogger iKhRam Says:

  semoga gembira dgn percutian..dan segala pengalaman yg dikutip.. menjadi kenangan yg terindah k?

  p/s - kena mandi lulur la bg cerah semula.. hahaha

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Ikhram-Oho..mmg indah pengalaman pada percutian kali ini.Diantara percutian terbaiklah.Hohohoho,me mmg enjoy sama sekali.

 3. Anonymous Anonymous Says:

  I have found you here, finally! :)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Iskandar-Hey,nampaknya...me sudah dijumpai.

 5. Blogger Nad. Says:

  Haziq : Omg omg omg haziqqqqqqqq! Haha keciknya dunia. Jumpa haziq kat sini :p

  Btw megs, lawa shirt :P

 6. Blogger Edzlin Says:

  kota melaka ya?

 7. Blogger MORIBAYU Says:

  Nad-U kenala En Haziq ???.Yayayaya...dunia mmg kecil.hohooho.

  Owh,tu joey bagi.Hadiah buffday !!.
  Me suka..yups,sangat-sangat suka.

 8. Blogger jejaka anggun Says:

  rambut tuh dah gulung2 mcm kuih goyang dah....

 9. Blogger Najeera Yahya Says:

  Hola !!!

  Happy Hols ... wah boleh tahu di mana tempat gambar tu , Melaka or Bali ?

 10. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz-ahahahhaha,kuih goyang tu apa ??.Hurmmm,sebentar..me pergi google.

  Nulia-Melacca.

 11. Blogger nufab Says:

  tak sangka melaka, dah 3 tahun kat situ macam tak pernah pulak terserempak ngan tempat2 ni, adehhh~

 12. Blogger MORIBAYU Says:

  Nufab-tunggu,nanti me postkan gambar-gambar yang lain.Pasti u akan terperanjat.Melihat,keunikan dan keindahan sebenar di bumu melaka.