<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cuti

Sudah jam 3 pagi.Namun aku masih tak mampu nak lena.[Apatah lagi nak pejamkan mata !!].Terkedip-kedip mata,aku memandang kosong ke arah siling.Tiada cicak dan kambing biri-biri sekandang,untuk aku kira.Aku mengalami gejala susah tidur malam kah ??.Aku sudah hidup hampir 26 tahun.Tapi,ini adalah kali pertama.~Aku tak mampu nak tidur.Yay,besok dah lah..ada aktiviti sehari suntuk.Aku harus tidur.Aku harus ngorok !!.Aku sudah susun atur semula,semua kerusi dan meja.Untuk buat aku merasa, macam duduk di rumah.Tapi usaha itu, masih tak berjaya.Mata aku,masih bugar dan segar.Terkebil-kebil,aku melihat hiasan kayu berbentuk jentayu~di atas kepala katil.[Tapi kenapa 2 kali dilihat,motif nya macam ukiran ayam saja ??].
Imaginasi dan realiti mula buat fikiran aku berbaur.Duduk di Hotel Mansion lama,memang menyeramkan.Mungkin ada hantu yang,masih menunggu-nungu di coridor ???.Bangang sungguh minda ini.Kenapa aku tiba-tiba terfikir tentang hantu ??.Owh tidak,aku harap tidak akan ada hantu gatal tangan mahu mengetuk pintu.Rumah ini,terlalu cantik bukan.Untuk diduki oleh sekumpulan hantu momok.Yay,besok aku cuma ada 24 jam sahaja lagi.Harap sempatlah,untuk aku pergi merakam gambar-gambar yang menarik.Aku sudah janjidiri, mahu berjalan ke semua lorong.Ya,kesemua lorong....Zzzz,ke semua lorong...ke lorong...ke Lorrr ~Zzzzzzzz 


ps:Aku memang tak pandai menulis dan mengarang cerita.Selepas hampir 4 tahun menulis.Baru aku perasan tentang fakta yang menyakitkan ini.

“Cuti”

  1. Blogger Princess Ayang Says:

    snap picca byk2 dan cantik2... nanti letak kt sini eh..

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    PA-Hurmm..ok.Zzzzzz