<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ke Tanah Raja-raja.


Sedang dalam perjalanan menuju,ke~Tanah Raja-raja lama.
Tanah yang menyimpan 1003 siri cerita,dan sejarah rahsia.
Disini...ada banyak memori dan ingatan yang terkambus.
Pasti akan aku selak semula,halaman terpudar terhakis itu.
Aku rindu untuk menghidu..haruman rampah-ratus mewangi.
Menikmati matahari emas di bias lautan senja.Itu sudah pasti.
Merakam jutaan~Mozek dan jubin yang beraneka rupa warna.
Berjalan melewati dari lorong ke lorong sunyi...di kala petang.

“Ke Tanah Raja-raja.”

 1. Blogger nufab Says:

  tanah raja-raja??? mmg failed betul subjek geografi, ngee~

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Nufab-Nanti me post gambar ke sini ya.Tungu k.

 3. Blogger ceksumolek's Says:

  nak tengok jugakk ^^ hehee..

 4. Blogger W. Hidney Says:

  aku pun fail jugak geo ni...

 5. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  melaka?

 6. Blogger ABSOLUTE Says:

  tanah raja2? hmm,
  kuala kangsar?
  arau? hehee. no idea.

 7. Blogger MORIBAYU Says:

  Aisumi-Sabar...hohohooho.

  W.Hidney-Yay,nieh herstory lah.

  Nae-Melaka kat mana tu ???.Apa itu melaka ??.Hurmmm.

  Asybedazzle-Owh,me dari dulu..teringin ke sana.Hohohohoho.