<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Luna II

[Nikon D80]

+Nek,kenapa waktu malam tiada cahaya matahari ????.
-Owh,Kerana tuhan mahu mengingatkan kita cu....
+ Hurmlah.........nak ingat apa pula nieh..nek ?
-Ingatkan kitalah,supaya ~ 'Bersinar Sendiri'

[Nikon D40]

“Luna II”

 1. Blogger nufab Says:

  different type of camera memang produce different type of gambar erq?? anyway, nice one~ :)

 2. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  bulan dan matahari keduanya memberikan kita cahaya...
  tp apakah beza antara keduanya ?
  bulan beri kelembutan...

  dan siapakan yang menciptakan kelembutan itu???

 3. Blogger Muhammad Says:

  Nufab-yups,cam dan lens yang berbeza..sudah pasti akan menghasilkan hasil n mutu kerja yang berbeza.Hurmm,bilalah me nak dapat hadiah lens baru nieh..hohoohoh.

  ps:harapa my next bufday,ada orang gila yang akan hadiahkan lens.yay.

  Kak Amy-Bulan tak sedar pun dia bercahaya.

 4. Blogger nufab Says:

  hohohohho...ouhh! dan pastinya saya bukan orang gila tu..*wink wink* ;P

 5. Blogger Abir Abhar Says:

  cantik. center! balance!

 6. Blogger Muhammad Says:

  Nufab-errrr,awak kenal mana-mana orang gila ???.Spesifik,yang murah hati nak bagi lens ???.Jika ada,sila bagi my blog add kat mereka. huuhuhuh.

  Abir-Ouwhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! Team Jacob sini bercakap.U team edward kan ??.

 7. Blogger nufab Says:

  buat masa ni pastinya tiada siapa, bila ada nanti saya bagi ya, ;P

 8. Blogger alhariesz Says:

  "ibu pun cam matahari..."

  iklan susu.

 9. Blogger Muhammad Says:

  nufab-ok...me tak akan tunggu.Tapi jika ada.Yay,me akan jadi orang paling gembira selepas kamu.

  :P

  Alhariez-Iklan apa itu ??.Macam pernah di dengar.Tapi,di mana ya ???.Hurmmmm.