<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Iqra

Sudah lama,aku tidak duduk membaca buku :
Dulu~Di kala malam semakin sunyi.Aku akan leka duduk mengeja-geja.
Asalkan, buku itu mengenai:biografi - Arts - History - Myth - poem.
Dengan diiringi gamelan sunda,...beralun sayu di corong speaker.
Detik ini,adalah waktu-waktu yang terindah.Sebelum aku terlena .
Sekarang~Sudah lama,aku tidak duduk membaca buku.
ps: Sudah hampir 4 tahun berlalu.Dan aku masih setia dengan:"History Of God"

“Iqra”

 1. Blogger alhariesz Says:

  hobi waktu senggang yg jarang2 dilakukan org2 kita...

  "read. and you'll be very well read."

  :)

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  history of which god?

 3. Blogger elva Says:

  halo...kamu kenalan arwah eddy kan?

 4. Blogger Afeeqa Says:

  megat minat karya A. Samad Said x? kalau ya, boleh la cuba baca buku dia, Bisik Warna. Ayat2 yg ada semuanya punyai maksud yg mendalam. :)

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez - Me semakin sibuk sekarang.Hurmmm,harap ada banyak lagi masa..untuk duduk membaca.

  Shaz-entah,pelik membaca sejarah tuhan yg ditulis dengan kefahaman dari manusia.

  Elva-Me kenal dia...yups.

  Afeeqa-Me suka A.Samad Said.Ada 2-3 buku dia yg me sudah habis baca.Terima kasih,untuk saranan itu.Nanti me cari buku itu ya.

  :-)