<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Duduk Sahaja ~ Di Dalam Gelap

Bagaimana mahu menikmati dan menghargai cahaya ??

Tingkap di bilik tidur utama,selalu kelihatan seperti tingkap kaca bewarna. Ya...leka bila direnung lama.Indah amat indah.Seribu satu warna akan lembut berbaur.Berpadu tanpa meluka atau meretak diantara satu sama lain.Satu antara banyak,wajah kuasa alami.Kadang-kadang ini buat aku terfikir.Ianya hampir sama saja,seperti tingkap jendela di gereja usang.

Aku masih ingat,waktu sebelum pokok-pokok ini ditanam.Cermin tingkap ini,kelihatan amat jernih tanpa bayang.Aku amat gembira untuk baring di waktu malam,sambil memandang seluruh rupa langit malam.
Bertaburan Bintang-bintang yang jatuh dan jauh,akan jelas kelihatan di mata.Tiada apa yang akan menghalang pandangan.Semuanya bagaikan dekat untuk difahami.Dan aku akan tekun berpura-pura, mengira sehingga terlena.

Namun sekarang tidak lagi.Pokok-pokok ini sudah semakin mengaburi pandangan.Aku cuma harap,besok pokok-pokok ini...akan berbisik sedikit ~ Untuk memberi kan aku khabar ketenangan.

" Cahaya sudah merindu kamu, Ridhuan "

“Duduk Sahaja ~ Di Dalam Gelap”

 1. Blogger nufab Says:

  cantik!

 2. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  ada kaler2 yg indah (selang biru & pink.. my peberet kale) di balik pokok2 yg hitammm...
  cantekkk sggt meggs... me lykeee

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  nufab-kamu memang cantik.

  :-)

  Kak Amy-Nanti,bila kamu datang rumah di waktu petang.Kita lepak saja,lihat tingkap ini.

  :P