<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

4 Minggu

Untuk 4 Minggu yang mendatang.
Setiap harinya, telah pun di penuhi dengan jadual kerja dan cuti.
Padat dan Sibuk : Harap masih ada waktu , Untuk aku lena sebentar.
Seremban-Kuala Lumpur-Kuala Selangor-Shah Alam-Indonesia
:- )

“4 Minggu”

 1. Blogger alhariesz Says:

  inche megat....unggas pun punya masa untuk beristerirehat...eh, beristirehat...

  lek lek je...

  ngaaaaaaaaaaaaaa :D

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez - Yay,besok pagi..me tinggal 2 hari sahaja lagi. Untuk siapkan semua design. Gila lah , minggu depan dah kene print. Owh tuhan..harap semua ini akan siap dan berjalan lancar.

  :P

 3. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  meggs,
  kiyutnya bird 2...
  mana datang?

  u take care ok...
  jgn stress2 sgt...
  bila da settle, make sure u rest cukup2...

 4. Blogger Afeeqa Says:

  wah! jauh perjalanan tu. luas pemandangan.

  take care ya megat. :)

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  kak Amy - hurmmm , dia sesat masuk dalam my room. hoohoh..sian dia !!.

  huh , mana ada stess. elok jerk , melepak dengan kamu selalu , mana boleh stress.

  Afeeqa - yups, hohoho. tak sabar me nak pergi bercuti.