<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monet

3 tahun yg lepas.Sewaktu sedang makan malam di Chili's.Aku bercakap pada seorang teman:-

"Si Pelukis tidak pernah meihat sesuatu objek..sebagai satu item yg mudah. Kami tak hanya melihat pada bentuk , warna , garisan atau tekstur. Kami cuma melihat,apa yg dibiaskan oleh cahaya. Kami hanya mentafsir cahaya , menjinakan nya. Agar kamu yang duduk melihat sekeping lukisan ,dapat berkongsi .....bagaimana kami melihat dunia ini .Dari bias yg berbeza."

Dan selepas itu~Mata aku jauh merenung kolam air pancut di laman KLCC.Ermmm...kalaulah ,mereka memahami. Betapa cantiknya dunia ini ...dari cara aku melihat.
 

Kalaulah ....

“Monet”

 1. Blogger a.z.n.e.e Says:

  ya sangat memahami hal itu..

  ya, betul... tak semua org boleh nampak apa yang dilihat kan??

  lebih ramai yang hanya memandang kosong dan memandang enteng...

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  kak aznee - tq , sebab memahami.
  :)

  yups...ramai yg tak sedar. Betapa mereka ada mata yg boleh melihat. Ramai yg rasa mata itu ..hanya perhiasan kosong.

 3. Blogger jejaka anggun Says:

  cantik pic itu... secantik ikan di kali, sudah tau jantan betinanya.

 4. Blogger alhariesz Says:

  manusia hanya mampu merasa rugi tidak melihat sesuatu melalui penilaian yang melangkaui aspek rupa luaran setelah pancaindera yg satu itu ditarik nikmatnya oleh Dia.

  sy dah rasa, sbb skang sy semakin rabun...

  megat selaku le' peintre boleh jadi medium penyampai yang baik.

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  shaz - ahahahaha pandai sangat kamu , ya. Me yg duduk kat tepi ponds tu..but tak nampak lorr , mana jantan or betinas :P

  Alhariez -
  :)

  Ok..me cuba lagi sekali.