<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

:-)

Hahahahaahahhaa ... kan aku dah cakap
jangan bagi budak megat nieh chopstick !!!
See..apa dia dah buat , with meehun sup bebola ayam nieh

“:-)”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  heheh. dah mcm art attack plak.

 2. Blogger Muhammad Says:

  shaz- hahaahah...yups
  :)

 3. Blogger edzlin007 Says:

  Ini kalau kanak-kanak suka nih.

 4. Blogger Muhammad Says:

  edz - ahahahahah...bapak budak pun suka.

 5. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  Menerujakan!haha...
  en megat boleh kerja dekat pusat jagaan kanak2.bila masa makan, en megat boleh susun macam ni dalam setiap mangkuk/pinggan diaorg,pasti depa suka!

 6. Blogger Muhammad Says:

  nae - owg tidak. sure budak2 tu tak kan makan. Scary kot tgk food ada muka camnieh !!
  :P

 7. Blogger ~beskot cokelat~ Says:

  haha..sgt suke mknn ni..
  haha..nak jugak!

 8. Blogger ~beskot cokelat~ Says:

  sgt suke mknn ni,,
  nak jgk..
  haha..

 9. Blogger Afeeqa Ramlee Says:

  its Halloween! ihihi.
  mahu makan gigi yg tengah. nak tgk mcm mane rupa mee megat bila rongak. ;P

 10. Blogger Muhammad Says:

  beskot - hohohoohohho , buatlah..senang jerk.
  :P

  afeeqa - huik , nieh bukan muka me lah. ahaks.
  me gongak ?? wahhh ngeri huuhuhu.

 11. Blogger ~beskot cokelat~ Says:

  y not u yg sgt berseni nih tlg wat kn?
  haha..

 12. Blogger Muhammad Says:

  me dah buat.
  :)
  now bagi lah , peluang..utk orang lain pulak.
  right ??