<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Le Peintre

Sebelum melukis-saya mewarna
sebelum mewarna-saya melakar
sebelum melakar-saya berjalan...
~mencari apa yg hati ini mahu

Saya melukis dari pagi hingga petang. Sampai sakit jari memegang berus , hingga melecet dan kadangkala berdarah jari. Kerana terlalu digosok pada canvas. Kadangkala lukisan itu hebat . Selalu juga entah apa2 ...idea itu kabur. Ya tuhan...adakah itu satu kurnian ??. Yeap...saya cuma akan terus mengali.

Aduhai ...hati orang seni itu, terlalu rabun kadangkala.....

“Le Peintre”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  Beethoven juge pekak satu masa dulu yet dia masih mampu menghasilkan masterpiece/muzik yg hebat hingga ke hari ini.

  so apalah sangat pelukis baru yg rabun kan?

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  shaz - tu lah , apalah yg si pelukis yg rabun nieh..akan buat lagi ??
  :P

 3. Blogger thepretender Says:

  orang seni itu istimewa. walau seteruk mana pun hasil karyanya, harga tetap melambung BERJUTA2! :)

  HEY bro! I'm BACK TO ADMIRE YOUR MASTERPIECE!

  n thanks in advance for your playlist. it is never turn me off everytime i start to listen to the songs! luv it! ;)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Mr Pretenderrrrrrrrrrrrrrrrrr...
  lama tak jumpa kamooo , di sini.
  welcome..welcomeee back.
  ahaahahha.
  :)

  yup , nanti me update lagi..lagu2 tu.

 5. Blogger Farazila Says:

  megat...lukisan2 tue i teringat i penah bt ms sekolah...

  i benci kelas seni...
  i slalu dpt c.....
  i x suka....

  but now, keje i dgn drawing yg linear shj...dan auto bukan manual lagikkk....

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  ahhhaha..lilo
  so benci me gak ??
  ( couse pernah buat , u terperanjat kat galeri ). hohohohoho

  tau..u kan , kaki adobe now.
  :P