<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Metamorphosis

2 0 0 8
Aku memang tak tahu,apa nama bangunan ini.Tapi...setiap kali aku berjalan-jalan di hadapan nya.Sepasang mata aku ini..pasti tak akan lupa.Untuk memandang ke arah barisan tingkap-tingkap nya.Aku pun tak tahu kenapa.Apalah yang menarik sangat.Hingga membuat aku berhenti,untuk melihat-lihat dan mengambil gambar.Ya,memang ada sesuatu yang amat istimewa .Tapi tak mampu untuk aku jelaskan.Jadi,pada ketika itu...aku telah merakamkan keindahan bangunan ini.Supaya satu hari nanti.Aku akan jumpa juga dengan satu jawapan. Kenapa..dan mengapa,aku begitu suka dengan nya.Minggu lepas,ketika berjalan-jalan melewati jalan itu.Aku telah mendapati...bangunan ini sudah pun bertukar warna.Tingkap nya juga sudah berubah.Kerja-kerja pembaikan yang di lakukan selama ini,telah membawa sedikit pembaharuan.Sekarang,aku sudah dapat jawapan nya.Kenapa dulu,aku selalu mahu berhenti seketika.Untuk melihat barisan dan deretan tingkap-tingkapnya.Kerana, bangunan yang indah ini..sudah hilang serinya.Lihatlah..bagaimana :-Ianya telah hilang..ditelan awan
2 0 0 9

“Metamorphosis”

 1. Blogger green Says:

  haah..dia dah hilang..masih ada sebnarnya..tp sembunyii

 2. Blogger jejaka anggun Says:

  sekejap jer hilang tuh.... kejap agi ada la balik....

 3. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  [selepas]: warna luaran yg hilang kekuatan.hmm...hilang!

 4. Blogger Farazila Says:

  tgk ciri2 bgnn ni mcm senibina neoclasical..tp sy suka pic 2009..warna yg amat bersesuaian dgn bangunan tersebut...

 5. Blogger alhariesz Says:

  versi 2009 mmg bersih & kemas, tapi hilang authenticity & aesthetical value dia...

  terasa cam menengok bangunan Sunway Pyramid....kita tau dia menyerupai piramid, ada Sphinx, etc...tapi kita tau dia bukan piramid yang asli...bukan istimewa, bukan keajaiban yang membuatkan satu dunia datang berbondong-bondong utk mengagumi nilai estetikanya...

 6. Blogger Muhammad Says:

  Green - hilang sudah seri.
  :)

  Shaz - jangan hilang..sebab dirobohkan. sudah !! Hohohoho.

  Nae - Yeaps

  Farazila - Wah lilo , awak study History of architecture , kah now ??.

  Alhariez - Me setuju.
  :)

 7. Blogger Qaisy Jaslenda Says:

  Ia tak pernah hilang, megat

  Sebab yang selalu berubah itu yang selalu menyedarkan kita,

  Sebab semakin ia menghilang, semakin kita mencarinya..

 8. Blogger Muhammad Says:

  Qaisy -

  yeah..terima kasih , utk ingatan itu..qaisy.

  mungkin me patut mencari " tingkap " , yang baru.

  gosh..me patut pergi Penang after this.
  :)