<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kabus Pagi Tadi

Pagi tadi aku bangun awal. [ Hakikatnya..aku tak lena pun ]. Terus aku teruja , bila melihat titisan embun . Yang memenuhi segenap ruang tingkap bilik aku. Aku menjerit kesukaan .. apabila melihat kabus memutih di luar. Hahaha , mungkin terlalu bersifat keanakan. Tapi ... aku memang dah lama tak melihat , suasana berkabus di waktu pagi. Cantik dan amat mendamaikan. Bila cahaya matahari mula terbit. Bait-bait embun mula mencair dan melakar tulisan di helaian kaca tingkap.
Terus pula aku .... meniru. Aku cuma mahu katakan , betapa aku rasa bersyukur. Aku masih mampu bangun pagi ini. Masih ada keupayaan untuk bernafas dan bernyawa. Masih mempunyai deria yang mampu merasa dan menghayati. Aku cuma mahu mengucapkan sedikit rasa dan luahan syukur.

Jadi , aku menulis sesuatu di kaca tingkap. Supaya semua tahu. Yang ....

“Kabus Pagi Tadi”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  Je t'aime aussi

 2. Blogger Acaphappy Says:

  bilik acap minggu ni sentiasa berkabus , akibat aircond atau tengah malam tu hujan? nak kata aircond , suhu dah 25 , selalunya tak camtu.

 3. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  ...air mata en megat x pernah keruh.

 4. Blogger Muhammad Says:

  Shaz - Saya tau...

  Acap - sebab ada naga kot ?? cuba u try cheak bawah katil.

  Nae - yeaps..tapi tak juga pernah kering.

 5. Blogger (nothingness) Says:

  beautiful lah.

 6. Blogger Muhammad Says:

  Faiz - Yeaps ... hey lama kamu tak kesini. Hilang or kene culik ??
  hohoohohohoo.

 7. Blogger alhariesz Says:

  "merci beaucoup..."

  semoga kabus pagi menenangkan & menyamankan hati yg adakalanya celaru...

 8. Blogger Muhammad Says:

  Alhariez - me jumpa kedamaian di waktu pagi.
  Pagi...adalah masa yang paling indah , sunyi dan tenang.
  sebelum kita menempuh..kesakitan , keperitan dan kecelaruan hidup.

  Now ..tahu kenapa me suka waktu pagi ??.
  Ianya..adalah bayangkan keamanan..sebelum kehancuran.