<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Di Bawah Pohon

Kamu rasa : Pokok itu sedang bercinta ??.

Tiada pokok yang mati kesunyian
Walau dia berdiri berabad .. keseorangan

Hey , apa buktinya ??.Cuba bagi petanda.

Lihat .. pada pokok itu
Akar mereka saling temu bersulam
Walau di ikat bumi :- di pisah kaku
Daun masih luruh - Menghantar salam

Maksud kamu :- Pokok saling mencintai pokok ??.

[ Taman Tasik Shah Alam : 4:00 petang ]

Taklah - Pokok hanya cinta pada Tanah [ Manusia ].
~

“Di Bawah Pohon”

 1. Blogger Farazila Says:

  megat..kamu makin rajin...

  taw x...kamu makin aktif berkarya skang ni...
  apa pemangkin kamu?...

 2. Blogger Muhammad Says:

  lilo - kamu , kamu dan kamu semua.
  hoohohohohoho.

  :)

  kita menulis , sebab bersebab.
  itu sahaja.
  :P

 3. Blogger alhariesz Says:

  bagai aur dgn tebing, umpama isi dgn kuku...

  sama-sama penting, sama-sama memerlu...

  wah, megat makin bijak bertitah kata, menarik analogi nih... :)

 4. Blogger Louie Terbang Tinggi-Tinggi Says:

  good for you..nasihat ini harus disampaikan kepada manusia di bumi yang tidak cintakan tanah yang mereka duduki..sepatutnya mereka harus bersyukur dengan apa yang mereka ada sekarang.. sememangnya ikatan sesama kita semakin pudar jika tidak diingatkan..good for you ma friends..

 5. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  bahasa si pokok.INDAH dan X menipu!

 6. Blogger Muhammad Says:

  alhariez - terima kasih.
  entahlah , now my mind sentiasa berputar-putar dengan bermacam cerita dan idea.

  loiue - U mmg sharp ... good for u , louie.

  Nae - yeaps ...

 7. Blogger jejaka anggun Says:

  pokok tuh glow in the dark x?

 8. Blogger Muhammad Says:

  shaz - tak...maaflah , ini bukan planet Pandora !!!
  :P