<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tichborne's Elegy


My prime of youth is but a frost of cares,
My feast of joy is but a dish of pain,
My crop of corn is but a field of tares,
And all my good is but vain hope of gain;
The day is past, and yet I saw no sun,
And now I live, and now my life is done.

My tale was heard and yet it was not told,
My fruit is fallen, and yet my leaves are green,
My youth is spent and yet I am not old,
I saw the world and yet I was not seen;
My thread is cut and yet it is not spun,
And now I live, and now my life is done.

I sought my death and found it in my womb,
I looked for life and saw it was a shade,
I trod the earth and knew it was my tomb,
And now I die, and now I was but made;
My glass is full, and now my glass is run,
And now I live, and now my life is done.

Tichborne's Elegy : by Chidiock Tichborne (1558- 1586 ).
~

Chidiock Tichborne ,telah menulis puisi ini ... sebelum beliau menemui ajal di tali gantung. Me tersentuh hati bila membaca puisi ini. Terlalu banyak emosi yang dijeritkan dalam bait-bait ayatnya. Jika di tanya .. Kenapa ??

Kerana .. Jika dilihat teliti ,
Chidiock Tichborne tahu menzahirkan perasaan beliau yang sebenarnya. Apa yang di catatkan dalam elegy ini , benar-benar merakamkan luahan hati sebenar , beliau. Itu yg me kagumi. Kerana , tak ramai diantara kita. Benar-benar fahami apa yg kita telah tulis. Atau , Apa yang telah kita cakap dan bualkan. Akhirnya ... masa akan melupakan kata-kata dan perkataan kosong. Yang tak bermakna itu.

Dan untuk
Chidiock Tichborne .. selepas beratus tahun berlalu. Dia masih kekal hidup , kerana dia tahu ... setiap perkataan adalah lebih berharga dari seutas nyawa. Hari ini , kita membaca elegy ini , seolah mendengar bisikan beliau .. Hebat bukan !!

“Tichborne's Elegy”

 1. Blogger green Says:

  1586..
  centuries has passed by..

 2. Blogger alhariesz Says:

  kebanyakan poets, authors, laureates, artists, etc. tak pernah tahu yang karya mereka akan diterbitkan dan jadi tatapan umum...ada gak yang jd mahsyur dan gah cuma bila si pemilik dah 'tiada' berabad lamanya...

  megat gak ada banyak artwork yang org suka, mungkin tak dikenali sekarang, tapi satu hari nanti mungkin hasil kerja megat jadi bualan...

  megat bercerita dalam lukisan, teruskan...untuk generasi akan datang... :)

 3. Blogger Muhammad Says:

  green - Yeap , kadang2 ... ada banyak yg boleh kita belajar dari masa silam. Untuk menempuhi masa depan.

  alhariez - Harap , me sempat utk selesaikan semua ini. Tahu2 jerklah..masa selalu cemburu.
  Apa2 pun...me harap , masih ada banyak masa utk me berkarya dan memberi sesuatu utk orang lain.

  Insya Allah...harap ada banyak lagi masa.